reply below

Posted

print

favorite this post 5494 ผู้ช่วยเชฟร้านซูชิ ย่านนว (Bangkok) hide this posting unhide

compensation: ฿ 13 000 รายเดือน โบนัส , เบี้ยขยัน+1,000
employment type: full-time

ผู้ช่วยเชฟร้านซูชิ ย่านนวลจันทร์
฿ 13 000 รายเดือน
กรุงเทพมหานคร - บึงกุ่ม
รองรับใบอนุญาตการทำงาน: ไม่ได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครที่นี่: https://www.start.co.th/job-ผู้ช่วยเชฟร้านซูชิ-ย่านนวลจันทร์-5494

ลักษณะงาน

ลักษณะงาน
- ดูแลเมนูอาหารหลักในส่วนครัวเย็น
- จัดเตรียมอุปกรณ์วัตถุดิบเพื่อประกอบอาหารตามเมนูที่กำหนด
- สามารถดูแลทำงานแทนเชฟหลักได้
- ดูแลจัดเก็บวัตถุดิบระหว่างวัน
- ดูแลความเรียบร้อยภาชนะในครัว
คุณสมบัติผู้สมัคร

- มีประสบการณ์เชฟในครัวเย็นและร้อนหรือร้านอาหารญี่ปุ่น 1-2 ปี
(หากมีประสบการณ์ทำครัวร้อนมาก่อนจะพิจรณาเป็นพิเศษ)
- ขึ้นปลาและแร่ปลาได้โดยไม่เสียเนื้อเยอะ
- รู้จักวิธีการทำและเก็บรักษาวัตถุดิบเป็นอย่างดี
- ขยัน ตรงต่อเวลา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
- พร้อมทำงานตามคำสั่ง และรับฟังความคิดเห็นคนอื่น
เต็มใจช่วยเหลืองานอื่นในร้านเมื่อขอความร่วมมือ

ผู้สมัครที่กรอกแบบฟอร์มอย่างครบถ้วนเท่านั้นและ /หรืออัปโหลดประวัติส่วนตัวสามารถสมัครตำแหน่งนี้ได้
สวัสดิการ

✔ โบนัสจากผลงาน
✔ อาหาร
สวัสดิการอื่น ๆ

✔ - วันหยุดสัปดาห์ละ 1 วัน ยกเว้น ศ ส อา
- เงินโบนัสตามยอดขายรายวัน
- เบี้ยขยัน
- ค่าอาหารกลางวัน
- สวัสดิการอาหารราคาพนักงาน
https://www.start.co.th/job-ผู้ช่วยเชฟร้านซูชิ-ย่านนวลจันทร์-5494
  • Principals only. Recruiters, please don't contact this job poster.
  • do NOT contact us with unsolicited services or offers

post id: 6952872692

posted:

best of [?]


No contact info? if the poster didn't include a phone number, email, or
other contact info, craigslist can notify them via email.